"Про підвищення для колгоспників обов'язкового мінімуму трудоднів", 1942

РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ СРСР

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВКП (Б)

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 1942 року № 508

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ДЛЯ КОЛГОСПНИКІВ ОБОВ'ЯЗКОВОГО мінімуму трудоднів

Рада Народних Комісарів Союзу РСР і Центральний Комітет ВКП (б) відзначають, що обов'язковий мінімум трудоднів для працездатних колгоспників, встановлений в 1939 році, переважною більшістю колгоспників і колгоспниць вже виконується і перевиконується. Зважаючи на це та з метою своєчасного проведення в колгоспах всіх сільськогосподарських робіт, щоб тим самим забезпечити колгоспам отримання високого врожаю і подальшого розвитку тваринництва, а колгоспникам - більш високих натуральних і грошових доходів на трудодні, а також з метою забезпечення країни і Червоної Армії достатньою кількістю продовольства , що особливо важливо в обстановці війни з німецькими загарбниками, Рада Народних Комісарів Союзу РСР і Центральний Комітет ВКП (б) ухвалюють:

1. Підвищити на час війни для кожного працездатного колгоспника і колгоспниці обов'язковий мінімум трудоднів на рік:

а) до 150 трудоднів в бавовняних районах;

б) до 100 трудоднів в Московській, Ленінградській, Іванівської, Ярославської, Горьківської, Калінінської, Вологодської, Тульської, Рязанської, Смоленської, Архангельської, Мурманської, Кіровської, Молотовську, Свердловській, Читинської областях, Хабаровському і Приморському краях, в Карело-Фінської РСР, Комі, Марійській і Якутській АРСР, в високогірних зернових і тваринницьких районах за списком Наркомзему СРСР;

в) до 120 трудоднів для всіх інших районів СРСР.

2. З метою забезпечення виконання сільськогосподарських робіт по всіх періодах - обробка грунту, посів, догляд за посівами, сінокосіння, збирання врожаю, а також догляд за тваринами, встановити, що з обов'язкового мінімуму трудоднів кожним колгоспником і колгоспниця має бути вироблено:

а) в колгоспах бавовняних районів - до 15 травня не менше 30 трудоднів, з 15 травня по 1 вересня - 45 трудоднів, з 1 вересня по 1 листопада - 45 трудоднів, інші трудодні можуть бути вироблені після 1 листопада;

б) в колгоспах другої групи областей, країв і республік до 1 червня не менше 25 трудоднів, з 1 червня по 1 серпня - 25 трудоднів, з 1 серпня по 1 жовтня - 35 трудоднів, інші трудодні можуть бути вироблені після 1 жовтня;

в) в колгоспах третьої групи областей, країв і республік до 15 червня не менше 30 трудоднів, з 15 червня по 15 серпня - 30 трудоднів, з 15 серпня по 15 жовтня - 40 трудоднів, інші трудодні можуть бути вироблені після 15 жовтня.

3. Надати Раднаркомам союзних і автономних республік, крайисполкомами і облвиконкомам право в межах 20% підвищувати або знижувати для окремих районів (в залежності від місцевих умов) кількість трудоднів, які підлягають виробленні за періодами сільськогосподарських робіт.

4. Встановити обов'язковий мінімум трудоднів на рік для підлітків - членів сімей колгоспників у віці від 12 до 16 років в розмірі не менше 50 трудоднів на рік. Запропонувати колгоспам видати підліткам трудові книжки і враховувати окремо вироблені підлітками трудодні.

5. Установити, що працездатні колгоспники, не виробивши без поважних причин обов'язкового мінімуму трудоднів за періодами сільськогосподарських робіт, вдаються до суду і за вироком народного суду караються виправно-трудовими роботами в колгоспах на термін до 6 місяців з відрахуванням з оплати трудоднів до 25% на користь колгоспу. Запропонувати колгоспам встановити, що працездатні колгоспники і колгоспниці, не виробивши протягом року обов'язкового мінімуму трудоднів, повинні вважатися такими, що вибули з колгоспу, втратили права колгоспника і позбавлятися присадибної ділянки.

6. Запропонувати народним судам всі справи, зазначені в пункті 5, розглядати не більше ніж в 10-денний термін і вироки у цих справах здійснювати негайно.

7. Голови правлінь колгоспів і бригадири за ухилення від засудження працездатних колгоспників, які не виробляють мінімуму трудоднів, залучаються до судової відповідальності.

Голова Ради
Народних Комісарів Союзу РСР

І. СТАЛІН

секретар
Центрального Комітету ВКП (б)

А. АНДРЄЄВ