"Злодій і боговідступник і зрадник донський козак Стенька Разін"

Смертний вирок Степанові Роззявлю

Список з скаски, яка сказана у страти злодієві боговідступник і зраднику Стеньке Разіну. Імано для списку з Земського наказу.

Злодій і боговідступник і зрадник донський козак Стенька Разін!

У минулому під 175-м році, забувши ти страх божий і великого государя л. 79 царя і великого князя Олексія Михайловича хресне цілування і ево государскую милість, йому, великому государю, змінив, і собрався, пішов з Дону для крадіжки на Волгу. І на Волзі багато капості полагодив, і патріарший і монастирські насади, і інших багато промислових людей насади ж і струги на Волзі і під Астараханью погроми і багатьох людей побив.

Ти ж, злодій, між Астарахаіі і Чорного Яру воєводу Семена Беклемишева пограбував без залишку і вішав ево до Щеглов. І на море ходив, а з моря до Яїцькому містечка, і обдурив лестощів своєю, Яїцької містечко взяв і ратних людей в Яицком містечку побив багатьох.

Ти ж, злодій, сотника московських стрільців Микиту Сивцова, якій до вас присланий для домовленістю, убив до смерті і кинув у воду. А як з Астарахаіі посилає під Яїцької місто воєвода Яків Безобразов і з ним великого государя ратні люди, і до тебе посилають для домовленістю, щоб від злодійства відставши і провину приніс, астарахаіскіе голови стрілецькі Семен Янов та Микифор Нелюбов, і ти, злодій, тих голів повісив. І вибрався з Яицкого містечка і взявши з собою струги і наряд і запас, пошол для крадіжки на море. І з моря прішод на Волгу, учюгі розорив і татарські юрти розорив ж і попалив.

Ти ж, злодій, приходив до Терку в ближні місця і багато злодійство полагодив, і в Шахов області багато злодійство вчинив. А на море Шахових торгових людей побивав і животи грабував, і городи Шахови зловив і розорив, і тим у великого государя з Шаховим величністю сварку вчинив многую. Так на твою ж злодійському наміру і надсилання до Яицком містечку голову стрілецького Богдана Сакмишова астараханскіе стрільці в воду посадили і пішли до тебе ж на море і багато злодійство чинили.

Ти ж, злодій, ідучи в Астарахань, бусу Шахови області пограбували і купчінова сина та інших Шахови області людей поімал і побив. І інші багато убивства і злодійство на море і на Волзі лагодив, і великого государя скарбниці і торгових людей в розорення промисли вчинив багато збитки.

А у 177-му році по посилці з Астарахані боярина і воєвод князя Івана Семеновича Прозоровського стольник і воєвода князь Семен Львів і з ним великого государя ратні люди на узбережжі вас зійшли і обступили і хотіли побити. І ти, злодій Стенька з товарищи, бачачи над собою промисел великого государя ратних людей, надіслав до нього, князь Семену, дво людина виборних козаків. І ті козаки били чолом великому государю від усього війська, щоб великий государ пожалував, велів ті ваші провини віддати. А ви за ті свої провини йому, великому государю, обіцялися служити без всякі зради і між великим государем і Шаховим величністю сварки і заводів злодійських ніяких ніде не чинити і надалі для крадіжки на Волгу і на моря не ходити. І ті козаки на те на всьому за все військо хрест цілували. А до великого государя до Москви прислали про те бити чолом великому государю козаків лазарка і Мишка з товарищи сім чоловік, знатно, обманом.

А з Астарахані ти, злодій Стенька, з товарищи відпущені за запевненням на Дон. І ти, забувши таку до себе государскую милість, ідучи з Астарахані до Царицина, багато злодійство лагодив і, будучи на Царицині, воєводу бив і всяке розорення лагодив.

А у 178-му році ти ж, злодій Стенька з товарищи, забувши страх божий, відступивши від святі соборні і апостольські церкви, будучи на Дону, і говорив про рятівника нашого Ісуса Христа всякі проти цього, і на Дону церков божих ставити і никакова співу співати не велів, і священиків з Дону збіль, і велів венчатца близько верби.

Та ти ж, злодій, забувши великого государя милостиво пощаду як тобі і товарищи твоїм замість смерті живіт дан, і змінив йому, великому государю, і всьому Московської держави, пошол на Волгу для свого злодійства. І старих донських козаків, найдобріших людей, переграбіл і багатьох побив до смерті і в воду посаджав. Та й мешканця Гарасима Овдокімова, якій був посланий на Дон з ево великого государя милостиво грамотою до отамана х Корнія Яковлєву та х козаком, убив ж і в воду посадив. Та й воєводу, якій був на Дону, Івана Хвастова, бив і понівечив і пограбував, і від тих побой помер.

Ти ж, злодій Стенька, прийшовши під Царицин, говорив Царицинського жителем і вмістив злодійську лестощі, Бутт їх, Царицинському жителів, ратні [великого государя люди йдуть сікти. А ті ратні] люди по государеву милостивого указу послані були на Царицин їм же на оборону. І Царицинське жителі по твоїй принади поцупили і місто тобі здали. І ти, злодій, воєводу Тимофія Тургенєва і Царицинському жителів, які до твого крадіжки не пристали, побив і посаджав в воду. І ходив проти ратних людей, які йшли на службу великого государя на Царицин з головою стрілецьким з-Иваном Лопатіним і з полуголови з Федором якшини, і з ними бився, і обманом їх побив. І голову стрілецького Івана Лопатина і сотників і десятників, муча ворожнечі муками, посаджав в воду. І з насадів великого государя хлібні запаси і промислових людей різний крам зловив, і з Царицина пошол на Чорній Яр. І на Чорному Яру воєводу Івана Сергіївського і голів стрілецьких і сотників і стрільців московських, які були послані для береженья насадів зі князем Семеном Львовим, побив до смерті.

А як ти до Астарахані пришол, і ти товарищи своїх посилав говорити і спокушати злодійськи астараханскіх служивих і всяких чинів людей, щоб місто здали, і боярина і воєвод видали, і в місто б тебе пустили. І астараханскіе служиві люди поцупили і змінили великому государю, хіть до твого розкраданню пристати, на місто вас пустили.

Ти ж, злодій, що склалася в Астарахані зі злодіями ж, боярина і воєвод князя Івана Семеновича Прозоровського, взявши ис соборної церкви, з роскату кинув. І брата ево князя Михайла, і дяків, і дворян, і полковників, і голів стрілецьких московських, і астараханскіх, і дітей боярських, і сотників, і стрільців, які до твого крадіжки не пристали, і купецких всяких чинів астараханскіх жителів, і приїжджих торгових людей, муча ворожнечі муками, побив, а інших в воду покидає мучітельскі, і животи їх пограбували. І по тому муках церкви божий і монастирі, і великого государя скарбниці в піл і в митниці, і доми всяких чинів людей пограбували, а в наказовій піл справи державні зжег. І таке паругательство лагодив, чево ніде не ведетца, і священиків і ченців і черниць, оголюючи без жодного сорому, і всяких чинів людей з животів мучив ворожнечі томлінням і муками, і самих немовлят не щадив. І шахова величності Купчин і торгових людей, і індіанці, і Тєзіков, і вірмен, і бухарців, які жили і в Астарахань на час приїжджали для торгових промислів, багатьох побив і товари пограбував, і з Шаховим величністю многую сварку вчинив.

Ти ж, злодій, чи не іаситясь невинних багатьох кровей, і незлобивих немовлят, дітей боярина князя Івана Семеновича Прозоровського, велів, взявши з двору, повісити через міську стіну за ноги. І понад те муки однова наказав стратити смертю, а другово по багатьох муках і понівечили, віддав до митрополита, що не чаю його від таких великих мук жива.

А подьячих астараханскіх, які служили великому государю, а до крадіжки до твого не пристали, а були в наказовій піл, велів ти мучити дивними муками, за ребро вішати, а які поміччю Божою обривалися, і тих велів вішати за багато ребра, щоб померли мучітельскою томної смертю.

Ти ж, злодій, в Астарахані після побитих дворян і голів стрілецьких і дітей боярських і сотників і усяких службових і торгових людей жон і дочок видав на поругательство боговідступником товарищи своїм, таким же злодіям, насильством, а священиком велів їх вінчати за своїми печаток вневолю, а не по архієрейського благословення, лаючись святей божий церкви і переказами святих опостол і святих отців, ставлячи тое таємницю святого шлюбу ні в що. А які священики тебе не послухали, і тих садив в воду. Так ти ж державну скарбницю, гроші і золоті, які в Астарахані були, у Івана Турка зловив. А учинить таке кровопролиття, з Астарахані пришол до Царицина, а з Царицина до Саратова, і саратовские жителі тобі місто здали по твоїй злодійський надсилання.

А як ти, злодій, пришол на Саратов, і ти государеву грошову казну і хліб і золоті, які були на Саратові, і палацового промислу, все пограбував і воєводу Козьму Лутохіна і дітей боярських побив.

А з Саратова пошол ти, злодій, до Самарі, і самарські жителі місто тобі здали по твоїй злодійський надсилання та наміру і заводу. І ти государеву казну пограбував ж і воєводу Івана Алфимова і Самарцев, які до твого крадіжки не пристали, побив ж.

А від Самари ти, злодій і боговідступник, з товарищи під Синбірськ прийшов, а прийшовши під Синбірськ, з государевим ратними людьми бився і до міста до Синбірськ приступав і багато капості полагодив. І послав в різни городи і місця по межах свою братью злодіїв зі злодійськими чарівними листами, і писав в злодійських листах, Бутт син великого государя нашого благовірний государ наш царевич і великий князь Олексій Олексійович ... [т.] Нині живий і Бутт за указом великого государя ти, злодій, йдеш з низу Волгою х Казані і під Москву для того, щоб побити на Москві і в городех бояр і думних і всяких приказних людей, і дворян і дітей боярських, і стрільців і салдат, і всякого чину служивих і торговельних людей, і людей боярських, Бутт за зраду. А син великого государя нашого благовірний государ наш царевич і великий князь Олексій Олексійович ... [т.] По волі всемогутнього бога, залишивши земне царство, преставився в вічний спокій Небесного Царства. А кончина ево було в государских Полат біля батька ево, при великого государя нашому у 178-му році генваря в 17-м числі, а тіло його поховано на Москві в соборній церкві архістратига Божого Михаїла з іншими государскую родітельмі генваря ж в 18-м числі . А поховання було при батькові ево государеве, при государі нашому царя і великого князя Олексія Михайловича, а на похованні були найсвятіші патріархи Паїсій Олександрійський, Іоасаф Московський з усім Освяченим собором. Та не тільки кончина і поховання сина великого государя нашого, благовірного государя нашого царевича і великого князя Олексія Олексійовича, відомо на Москві в народі, і у всіх в навколишніх державах про те відомо ж. А ти, злодій і зрадник, забувши страх божий, таку велику справу наміру, хоча народ збурити і крові пролити, чого і помислити страшно.

Та ти ж, злодій, вміщував всяким людем на красу, Бутт з тобою Никон манах, і тим приваблював всяких людей. А Никон манах за указом великого государя по суду найсвятіших вселенських патріарх і всього Освяченого престолу посланий на Білоозеро в Ферапонтов монастир, і нині в тому монастирі.

Так ти ж злодій і боговідступник, і однодумці твої писали злодійські багато листів в полки боярина і воєводи князя Юрья Олексійовича Долгоруково з товарищи до ратним людям, хоча привести на красу і на зраду багатьох людей.

І будучи ти, злодій, під Синбірськ, [з] своїм злодійським зборами проти волі божий ничево над Синбірськ не вчинили. А милістю Божою і Пресвятої Богородиці, надії хрістіяискіе, поміччю і заступництвом, і молитвами дивного в чюдесех преподобного отця Сергія, Радонезького чюдотворца, а великого государя нашого царя і великого князя Олексія Михайловича і його государских благородних чад, благовірного государя царевича і великого князя Феодора Олексійовича , благовірного государя нашого царевича і великого князя Іоанна Олексійовича, щастям і промислом і службою його великого государя ратних людей, під Синбірськ і в багатьох местех ти, злодій, злякався, а воро ське твоє собранье побиті багато, а ти з невеликими людьми ушол на низ. А по межах і в-иних городех по твоїм злодійським Прелесне листів ухилилися до крадіжок і у всіх городех і местех воєвод і наказових людей побили і в воду покидали.

А ти, злодій Фролка, пристав до крадіжок брата свого і з'єднавшись з такими ж злодіями, ходив, собрався, до України містом і в-иние місця і багато розорення лагодив і людей побивав.

І в тій своїй диявольській надії ви, злодії і крестопреступніка Стенька і Фролка, зі однодумці своїми похотел святу церкву вилаяти, не відаючи милості великого Бога і заступництва пречістия богородиці, хрістіяіскіе надії, і московських чюдотворца, і дивного в чюдесех преподобного отця Сергія, Радонезького чюдотворца , до царствующему граду Москві і до всього Московської держави, в таку гидоту прийшли, що про імені великого бога, в трійці славимого, і пречистої богородиці, хрістіяіскіе заступниці і надії, і чути не хотіли, уп ова на диявольську лестощі. І в тому своєму крадіжці були зі 175-го року по нинішній по 179-й рік квітня по 14-е число, і невинну кров християнську проливали, не шкодуючи і самих немовлят.

Квітня о 14 день милістю Божою і заступництвом пречістия богородиці, хрістіяіскіе надії і заступниці, і дивного в чюдесех преподобного чюдотворца Сергія молитви, і великого государя царя і великого князя Олексія Михайловича і його государских благородних чад, благородного государя нашого царевича і великого князя Феодора Олексійовича і благородного государя нашого царевича і великого князя Іоанна Олексійовича, щастям, і за молитвами великого пана святійшого Іоасафа, патріарха Московського і всеа Русі, і всього Освяченого собору, а службою і радением і промислом його великого государя бояр і воєвод, і стільникові і стряпчих і дворян московських, і мешканців, і полковників рейтарських і піхотних голів і напівголі і сотників московських стрільців, і городових дворян і дітей боярських, і іпоземцов, і службою ж московських стрільців і виборних полків салдат і боярських людей, а вспоможение в грошових податках тим ево великого государя ратним людям на платню гостей і вітальні і суконні сотий і палацових слобід і чорних сотень жілецкіх людей і всіх православних християн, ви, злодій і крестопреступіікі і зрадники і губители християнських душ, з товарищи своїми під Синбірськ і в-иних в багатьох местех побиті. А нині за посадою до великого государя царя і великого князя Олексія Михайловича службою і радением війська Донського отамана Корнія Яковлєва та всево війська і самі ви спіймані і привезені до великого государя до Москви, в роспросе і з тортур в тому своєму крадіжці вінілісь.

І за такі ваші злі і мерські я Господеві, Богові справи і до великого государя царя і великого князя Олексія Михайловича за зраду і до всього Московської держави за розорення за указом великого государя бояри засудили стратити злою смертю - четвертувати.

Відтворено за виданням: Селянська війна під проводом Степана Разіна.

Збірник документів. Т. 3. М., 1962. С. 83-87.

Дивіться відео: benny blanco, Halsey & Khalid Eastside official video (Вересень 2019).